PADS如何输出3D
2016年5月17日15点10分        来源:元件封装网        作者:封装库


点击File,Export,保存类型选择emn,emp,然后保存,弹出DXF Export窗口,勾选好所需类型点击OK

本知识点来源于【元件封装网】 WWW.IC-LIB.COM